PHM Motor til panikkbeslag

PHM er en motor som kan monteres sammen med dormakabas panikkbeslag.

Med PHM monteret på døren sammen med et af dormakabas panikkbeslag kan du nu få mulighed for motoriseret åbning af fallerne. Med denne løsning åbner der sig nye muligheder for brug af panikbeslag i kombination med dørautomatik og adgangskontrol. PHM kan monteres på dormakabas sortiment af udenpåliggende panikbeslag:

PHB 3105, PHA 2102 og ExitPad.

  • Enkel montering
  • Kan kombineres med dørautomatik
  • Kan kombineres med adgangskontrol
  • Passer til 1-, 2- og 3-punkts låsning
  • Høj driftssikerhed
  • Driftsspænding 24V DC

Produkt detaljer

Brugsområde

Dørautomatik
Med PHM i kombination med dørautomatik løser dormakaba problemet med åbning af fallerne på panikbeslaget før dørautomatikken skal åbne døren. PHM styres direkte fra dørautomatikken på samme måde som et elektrisk slutblik.

Adgangskontrol
Med PHM i kombination med adgangskontrol eller kortlæser som Duo MINIREAD kan man få en kontrolleret åbning af panikbeslaget fra udvendig side. Rømning fra indvendig side varetages som normalt af panikbeslaget.

Modeller:

  • PHM leveres i to forskellige modeller.
  • PHM Standard og PHM Ekstern.
  • PHM Standard er ikke beregnet for kombination med udvendig enhed, mens PHM Ekstern er beregnet for montering sammen med udvendig enhed (PHT 03, PHT 05 eller PHT07).

Sikkerhed:
Med PHM i kombination med PHB eller PHA monteret på gående fløj tilfredsstilles myndighedernes krav om at 60% af dørbredden skal have panikbeslag. Alle funktionerne til panikbeslaget opretholdes og påvirkes ikke af enheden. PHM kan kobles sammen med brandsignalet til døren. Når brandsignalet aktiveres slipper PHM fallerne så at kravet til falleindgreb opretholdes på døren.

Montering:
PHM motor til panikbeslag kan monteres samtidig med at man monterer et nyt panikkbeslag eller det eftermonteres på en eksisterende dør. Enheden fastgøres i de samme huller som benyttes for at fastgøre panikbeslaget.

Tilbehør:
dormakaba har tilbehør til PHM som skal bruges ved montage sammen med PHB, PHA og ExitPad.

Funktionsbeskrivelse

Når PHM strømforsynes med 24V DC trækkes fallerne ind og holdes inde indtil 24V DC fjernes. Enheden er udstyret med tilbagemelding på status af fallernes placering. Enheden kræver ikke egen styreboks.

Produkt downloads