Strategi

Koncernens strategi udspringer fra Critical to Quality. Det handler i sin enkelthed om produktet og service set ud fra kundeperspektiv.

For at understøtte ctq, er der implementeret 4 strategiske spor

CTQ omslutter kunden igennem de 4 strategiske spor.

  • Igennem udvikling og sparring med kunden vil servicekonceptet være dynamisk – og konstant udviklende.
  • Accessremote er netop ét resultat af ovenstående udvikling
  • Fremtiden for markedsudvikling er at tilbyde singe point of contact til fuldt integrerbart produktportefølje for kunden.