EDO-100

EDO-100 er en ny generation evakueringsterminal, som visuelt markerer en nødudgang, der kan åbnes. Terminalen er udstyret med en nødknap, der anvendes i en nødsitua-tion. Hvis døren er låst, trykkes nødknappen ind, og døren låses op samtidigt med at en sirene advarer om at døren åbnes. Låseåbningen kan indstilles med en tidsforskyd-ning på op til maksimalt 10 sekunder.

  • Nødknap til at aktivere for at åbne døren
  • Udvidet funktionalitet
  • Integreret kortlæser til systemanvendelse
  • Autoriseret adgang via integreret kortlæser
  • Overvågning af komponenter og dørmiljøer
  • Integreret systemkontrol
  • Kommunikation med eksterne systemer
  • Forlænget drift med indbygget batteribackup
  • Visuelle signaler for variabel status
  • Moderne design

Produkt detaljer

EDO-100 overvåger netspændingen og låser automatisk døren op ved strømsvigt som f.eks. ved en ekstern brand-alarm. EDO-100 har også funktioner til testning og vedligeholdelse af dørmiljøet. I tilfælde af strømafbrydelse er der to indbyggede genopladelige litiumbatterier, der giver en forlænget drift i op til 4 timer. Terminalen har også indbygget redundans for at sikre produkt funktionerne i en nødsituation.

Produkt downloads