CardLink

Et typisk indgangssystem indeholder en række opkoblede (netværkstilsluttede) og standalone (ikke kabelforbundne) døre. Selvom standalone-dørene holder omkostninger og besværet med at trække kabler nede, så øges arbejdsbyrden, da operatøren skal hen til hver enkelt dør for manuelt at opdatere adgangsrettigheder og uploade historikken for døren.

CardLink løser dette problem, da det forenkler opdateringsprocessen for adgangsrettigheder på ikke tilsluttede enheder og dermed holder driftsomkostningerne nede. I stedet for at opdatere adgangsrettighederne manuelt for hver enkelt dør, programmeres brugernes indgangskort med information om hvilke døre, de må åbne. Brugerne opdaterer deres rettigheder via de læsere, de passerer, oftest installerede på strategiske steder som f.eks. ved personaleindgangen, ved elevatoren eller i kantinen.

For at mindske sikkerhedsrisikoen, hvis et indgangskort tabes eller bliver stjålet, kan adgangsrettighederne tildeles for kortere tidsperioder, f.eks. i to timer for besøgende og otte timer for ansatte. Disse adgangsrettigheder ”valideres” desuden automatisk ved opdateringslæseren, hver gang kortindehaveren går ind i lokalerne, og valideringen fjernes igen, når han eller hun går ud igen.

Produkt detaljer

  • Indgangssystemet håndterer både opkoblede (netværkstilsluttede) og standalone låseenheder.
  • Information om personalet og deres rettigheder skal kun lægges ind i systemet én gang i stedet for separat i hver enkelt låseenhed.
  • Tilladelser dokumenteres permanent, så du til hver en tid fremover kan finde dem frem igen.
  • Driften bliver nemmere, da individuelle rettigheder gemmes direkte i mediet.
  • Dørene kræver ingen kabelføring, da instruktionerne gemmes i brugernes indgangskort.
  • Adgangsrettighederne er tidsbaserede. Dørene åbner sig kun, hvis det anvendte indgangskort har de rigtige rettigheder på det tidspunkt, hvor brugeren forsøger at få adgang.

Produkt downloads